– Tack!

Om oss

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi har nu fått din information och är redo för din försändelse.

Skicka dina mynt och sedlar till:
Anderssons M & S AB
Box 1031
22104 Lund

Glöm inte att skriva avsändare och skicka ej mynten löst i breven (knyt gärna in dem i plastpåsar)!

Så fort jag har fått din försändelse, kommer jag att gå igenom dina mynt och sedlar. Jag kommer sedan, så skyndsamt som möjligt, att genomföra betalningen till dig.

Postens blå påsar kan rekommenderas för mynt. Normalt fungerar det väl att skicka sedlar i vanliga kuvert.
Packa vänligen mynten i påsar som sedan lägges i kuverten. Postens brevhantering kan vara ovarsam emellanåt. SKICKA EJ MYNTEN LÖST I BREVEN!

Rasmus Andersson, vd