Villkor

- Villkor

1. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej utan särskild anledning till enskilda, eller samtliga mynt och sedlar som kunden skickar in. Vi returnerar gärna mynten och sedlarna mot portokostnad om ni så önskar.
2. Kunden ansvar för att informationen vi har fått är korrekt. Det gäller exempelvis namn, adress, e-postadress och kontonummer. Skador som uppkommer pga av felaktig information från kunden, ansvarar kunden för.
3. Kunden ansvar för att mynten och sedlarna är äkta. Köpet hävs om mynten och sedlarna visar sig vara oäkta och i sådana fall skall kunden skyndsamt återbetala köpeskillingen. Anderssons Mynt & Sedel AB skall hållas skadeslöst.
4. Anderssons Mynt & Sedel AB ansvarar inte för försändandet av mynten och sedlarna, då detta är en tjänst kunden köper av Posten, eller dylik aktör.
5. Anderssons Mynt och Sedel AB skall betala kunden för mynten och sedlarna inom rimlig tid. Information om detta finns på webbplatsen.
6. Du godtar våra villkor genom att skicka dina mynt och sedlar till oss.
7. Kurserna vi köper kunders mynt och sedlar för varrierar över tid.

8. Vi ersätter dig för dina portokostnader- FRI FRAKT!
Med portokostnader menar vi de reella kostnaderna för frimärken, för förfrankerade vadderade kuvert från Postnord, eller kostnaderna för paketfrakt. Vi ersätter inte för kostnaderna för tejp, kuvert, bensin till brevlådan, eller dyl. Vi ersätter inte heller kostnaden för oskäliga portokostnader, exempelvis om en kund skickar in 20 brev á 100 gram, istället för ett brev på två kilo, eller liknande.

Skicka så här:
Fyll i kontaktformuläret (ange även hur mycket porto du betalar för försändelsen- vi ersätter dina portokostnader! Vet du ej hur höga portokostnaderna är- skriv en nolla. Vi ersätter då enligt frankering).
Skicka sedan dina sedlar och mynt till:
Anderssons Mynt & Sedel AB
Box 1031
22104 Lund

Då vi har fått din försändelse, går vi igenom dina mynt och sedlar. Sedan betalar vi ut dina pengar till ditt bankkonto (vår föredragna metod), eller via Swish. Vi ersätter dig för dina portokostnader- FRI FRAKT!